Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

Słowo o Patronce

Profesor Józefa SołowiejProfesor Józefa Sołowiej (1932-2004) z Uniwersytetu Gdańskiego w 1989 roku sprowadziła Odyseję Umysłu do Polski. To z Jej inicjatywy powstał pierwszy w kraju zespół Odyseuszy, a z czasem pojawiły się kolejne. Profesor Sołowiej i jej współpracownicy łączyli twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą ze staraniami na rzecz popularyzacji idei programu i organizacji polskiej edycji konkursu.

Pamięci Pani Profesor poświęcona jest nagroda przyznawana od 2010 roku trenerom, którzy – oprócz wzorowej opieki nad swoimi drużynami – z własnej woli w jakiś wyjątkowy sposób przyczyniają się do rozwoju Odysei Umysłu w naszym kraju. Tak jak Patronka tego wyróżnienia.

Dziękujemy