Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

Nominuj kandydata

  1. Do Nagrody im. Prof. Sołowiej może zostać nominowany każdy trener Odysei Umysłu, który aktualnie prowadzi przynajmniej jedną drużynę i/lub prowadził przynajmniej jedną drużynę w minionym sezonie.
  2. Przyczyną nominacji do Nagrody może być wyłącznie pomysł albo działanie realizowane bądź zrealizowane w bieżącym (2020-2021) i/lub w ubiegłym (2019-2020) roku szkolnym. Osoba, która była już nominowana i nie otrzymała Nagrody, może być nominowana ponownie – o ile nadal/znowu spełnia kryteria nominacji.
  3. Nominację do Nagrody może zgłosić każdy; można także nominować się samemu. Nominacja może być anonimowa i musi zostać dokonana za pośrednictwem odpowiedniego formularza onlinenajpóźniej do 10 lutego 2021 roku.

 

Co potem?

  1. Spośród osób nominowanych do Nagrody wybranych zostanie maksymalnie czterech Finalistów, których nazwiska podamy do publicznej wiadomości na Eliminacjach Regionalnych. Osoby te otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz odysejowe upominki.
  2. Którego z Finalistów spotka najwyższy honor, ogłosimy na uroczystej Gali wieńczącej doroczny Finał Ogólnopolski. Laureat otrzyma specjalny puchar oraz cenną nagrodę okolicznościową. Zostanie także poproszony o wygłoszenie krótkiej mowy, wyjaśniającej dlaczego – z perspektywy trenera – warto działać na rzecz rozwoju Odysei Umysłu w Polsce.
  3. Finalistów oraz Laureata Nagrody spośród osób nominowanych wybierze zarząd fundacji Odyssey of the Mind Polska, którego decyzje w tej sprawie będą ostateczne i nieodwołalne.

Dziękujemy