Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

Nominuj kandydata

  1. Do Nagrody im. Prof. Sołowiej może zostać nominowany każdy trener Odysei Umysłu, który aktualnie prowadzi przynajmniej jedną drużynę i/lub prowadził przynajmniej jedną drużynę w minionym roku szkolnym.
  2. Przyczyną nominacji do Nagrody może być wyłącznie pomysł albo działanie realizowane bądź zrealizowane w bieżącym (2019-2020) i/lub w ubiegłym (2018-2019) roku szkolnym. Osoba, która była już nominowana i nie otrzymała Nagrody, może być nominowana ponownie – o ile nadal/znowu spełnia kryteria nominacji.
  3. Nominację do Nagrody może zgłosić każdy; można także nominować się samemu. Nominacja może być anonimowa i musi zostać dokonana na interaktywnym formularzu MS Word [pobierz formularz nominacyjny].
  4. Formularz należy pobrać na twardy dysk swego komputera, uzupełnić i zapisać wprowadzone zmiany. Wypełnioną nominację trzeba najpóźniej do 10 lutego 2020 przesłać mailem na adres: wojtek@odyseja.org.

 

Co potem?

  1. Spośród osób nominowanych do Nagrody wybranych zostanie maksymalnie czterech Finalistów, których nazwiska podamy do publicznej wiadomości na Eliminacjach Regionalnych. Osoby te otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz odysejowe upominki.
  2. Którego z Finalistów spotka najwyższy honor, ogłosimy na uroczystej Gali wieńczącej doroczny Finał Ogólnopolski. Laureat otrzyma specjalny puchar oraz cenną nagrodę okolicznościową. Zostanie także poproszony o wygłoszenie krótkiej mowy, wyjaśniającej dlaczego – z perspektywy trenera – warto działać na rzecz rozwoju Odysei Umysłu w Polsce.
  3. Finalistów oraz Laureata Nagrody spośród osób nominowanych wybierze zarząd fundacji Odyssey of the Mind Polska, którego decyzje w tej sprawie będą ostateczne i nieodwołalne.

Na skróty

Trenerzy
Eliminacje w Gdańsku
Eliminacje w Katowicach
Eliminacje w Łodzi
Eliminacje w Poznaniu
Eliminacje w Warszawie
Eliminacje we Wrocławiu
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Partnerzy & Sympatycy
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy