Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

„Mogą – bo myślą, że mogą.”

Wergiliusz

Dla kogo i za co?

Nagroda im. Prof. Sołowiej może zostać przyznana każdemu aktywnemu trenerowi Odysei Umysłu, który – oprócz pracy ze swoimi Odyseuszami – z własnej woli w jakiś szczególny sposób wsparł i/lub wspiera rozwój programu w Polsce.

Wkład kandydata w rozwój polskiej Odysei Umysłu może mieć dowolny charakter – musi jednakże:

 1. być dobrowolny i wynikać z własnej inicjatywy danej osoby,
 2. wykraczać ponad to, co robi każdy trener, czyli dobrą pracę z drużynami,
 3. wnosić jakiegoś rodzaju nową jakość w funkcjonowanie programu w Polsce.

Wzięte pod uwagę może być:

 1. przedsięwzięcie już zrealizowane,
 2. projekt będący obecnie w toku,
 3. konkretny, jasno opisany i mający duże szanse na sukces pomysł jakiegoś innowacyjnego działania, którego realizacja przekracza indywidualne możliwości nominowanej osoby.

 

Przykłady działań, które mogą stanowić przyczynę nominacji do Nagrody, to:

 1. skuteczna popularyzacja Odysei w nowej miejscowości lub regionie,
 2. badania naukowe poświęcone programowi i jego uczestnikom,
 3. realna pomoc w pozyskaniu wsparcia nowego sponsora lub patrona konkursu,
 4. opracowanie nowych materiałów metodycznych dla trenerów i drużyn,
 5. aktywność efektywnie promująca dobrą markę programu w oczach określonej publiczności,
 6. inicjatywa integrująca lokalną społeczność trenerów lub Odyseuszy…

i nie tylko! Lista innowacyjnych, godnych naśladownictwa działań na rzecz rozwoju polskiej Odysei – którymi warto się pochwalić – jest nieograniczona.

Dziękujemy