Marzymy - Myślimy - Tworzymy

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

Polityka ochrony danych osobowych

Spełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie tzw. RODO – informujemy, że:

 1. Właścicielem serwisu odyseja.org i jednocześnie administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu jest fundacja Odyssey of the Mind Polska (dalej: fundacja) z siedzibą w Gdańsku (80-283), przy ul. Zacnej 10. Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem odyseja@odyseja.org lub przesyłając korespondencję pod w/w adres pocztowy siedziby.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez fundację w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących okresach: 
 1. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej fundacji mają wyłącznie upoważnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie. Realizując swoje cele statutowe, fundacja korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, dlatego dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom prowadzącym działalność z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, świadczącym usługi prawne, księgowo-rozliczeniowe i drukarskie, dostawcom systemów do fakturowania, systemów informatycznych (hosting, obsługa poczty elektronicznej), narzędzi do prowadzenia badań, analizy ruchu w serwisie oraz skuteczności kampanii reklamowych, operatorom płatności elektronicznych oraz bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, a także podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. organom państwowym i sądom. Wszystkie podmioty, którym fundacja powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na fakt, że fundacja korzysta z usług dostarczanych przez firmę Google LLC – podmiot mający siedzibę w „państwie trzecim”, który świadczy usługi wspierające fundację w analizie i ulepszaniu serwisu odyseja.org, działaniach reklamowych, badawczych, publikacji treści multimedialnych. W tym przypadku dane w postaci plików cookies są przetwarzane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawienia:

Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z fundacją, wykorzystując dane wskazane powyżej. Jeśli będzie to konieczne, fundacja zwróci się o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą upewnić się, że informacje przekazywane są właściwej osobie. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Możliwość uczestnictwa w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” lub skorzystania z niektórych funkcji niniejszego serwisu wymaga podania określonych danych osobowych. Dane osobowe podajesz dobrowolnie.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

 

Polityka plików cookies w serwisie

 1. Podczas każdej wizyty w serwisie odyseja.org automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące użytkownika, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, a także informacje o aktywnościach podejmowanych w serwisie. W ramach tych czynności fundacja nie gromadzi danych osobowych, które pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika.
 2. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu użytkownika, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki cookies mogą być przez Ciebie usunięte w każdej chwili, a ustawienia plików cookies mogą być skonfigurowane samodzielnie z poziomu przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania ciasteczek może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (mechanizm nie pozwala na pobieranie żadnych poufnych informacji z urządzenia użytkownika):
 1. Fundacja wykorzystuje w serwisie pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:
 1. Serwis odyseja.org zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie niniejszego serwisu, a fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych.
 2. Fundacja zapewnia użytkownikom serwisu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do systemu Odyseja Online. W tym celu stosuje certyfikat SSL.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.

Dziękujemy