Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

Problem 4: Postaw na zestaw [uściślenia ogólne]

[07-10-2016]

1. (B7c & E8d2) Każdy wbudowany w strukturę kawałek drewna, który na największym odcinku swej długości nie ma przekroju poprzecznego o wymiarach mieszczących się w dopuszczalnym przedziale (tj. 0.31-0.33cm x 0.31-0.33cm), uznany zostanie za kawałek nieregulaminowy.

 

[24-10-2016]

2. (B10a & E8d2) Drużyna musi wkomponować w strukturę przynajmniej trzy różne zestawy pasków balsy – spełniające wymogi określone w treści Problemu i odmienne jeden od drugiego (por. B5a, B7f). Oznacza to, że w konkursową konstrukcję nie można wbudować dwóch identycznych kompletów drewna. Wykorzystanie więcej niż jednego takiego samego zestawu uznane zostanie za użycie nieregulaminowych kawałków balsy i będzie podlegać karze w kategorii E8d2.

 

[02-12-2016]

3. (B10d & C2) Na potrzeby kontroli w Rejonie Pomiaru uczestnicy mają obowiązek dostarczyć duplikaty kawałków drewna z wbudowanych w strukturę, wymaganych zestawów. Jednakże, nie muszą to być kopie całych kompletów, liczące po kilka dublujących się pasków balsy. Wystarczy, że drużyna przyniesie po przynajmniej jednym kawałku reprezentatywnym dla każdego używanego zestawu, tzn. identycznym pod względem rozmiaru, kształtu oraz oznakowania jak te wchodzące w skład – wkomponowanego w konkursową konstrukcję – kompletu o danym kolor-kodzie. Dla przykładu: jeżeli do budowy struktury zespół wykorzystał zestaw oznaczony na czerwono, to w Rejonie Pomiaru musi stawić się z minimum jednym paskiem drewna o długości 10.16cm (4 cali); jeśli użył kompletu oznaczonego na czarno, powinien dostarczyć choć jeden kawałek balsy długi na 7.62cm (3 cale) itd.

 

[17-01-2017]

4. (B5c, B20b & D2) Wykonana w powiększonej skali ze śmieci, replika konkursowej struktury musi generalnie wyglądać jak jej większa wersja. Naciągane, „kreatywne” wyjaśnienia, że jakiś wytwór uczestników przypomina konkursową konstrukcję z balsy jakkolwiek inaczej niż z wyglądu, są niedozwolone i nie będą akceptowane. Choć wymagana replika nie podlega ocenie za stopień podobieństwa do swego pierwowzoru, to drużyna, która przedstawi do oceny w kategorii D2 obiekt zupełnie niepodobny do testowanej struktury, narazi się na karę za Naruszenie Sedna Zadania.

 

[01-02-2017]

5. (B10) Długość każdego paska balsy wykorzystanego w strukturze mierzona będzie od najdalszego punktu jego jednego końca do najdalszego punktu jego krańca przeciwległego. Jeżeli końce nie są idealnie prostopadłe względem dłuższych boków patyczka i/lub nie są idealnie równoległe względem siebie nawzajem, to zmierzona zostanie odległość pomiędzy przylegającymi do nich wyimaginowanymi płaszczyznami, prostopadłymi do dłuższych boków danego kawałka drewna (zob. rysunek poniżej). Długość danego paska (czarny kształt pośrodku obrazka) wynosi tyle, co najmniejszy dystans pomiędzy płaszczyznami prostopadłymi do jego dłuższych boków (linie przerywane).

1

 

 

Termin składania próśb o uściślenia drużynowe minął 10. lutego 2017 roku.

Na skróty

Trenerzy
Finał Ogólnopolski
Eliminacje w Gdańsku
Eliminacje w Krakowie
Eliminacje w Łodzi
Eliminacje w Poznaniu
Eliminacje w Warszawie
Eliminacje we Wrocławiu
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów
Drużyny
Finał Ogólnopolski
Eliminacje w Gdańsku
Eliminacje w Krakowie
Eliminacje w Łodzi
Eliminacje w Poznaniu
Eliminacje w Warszawie
Eliminacje we Wrocławiu
Streszczenia Problemów
Uściślenia Problemów
Nominuj trenera do Nagrody
Wolontariusze
O fundacji
Co robią Sędziowie
Jak zostać Sędzia
Co robią Szeryfowie
Jak zostać Szeryfem
Partnerzy & Sympatycy
Przekaż darowiznę
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy