Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

Problem 2: Machina ma moc [uściślenia powszechne]

 
[19.12.2022]

1. [B7] Celem zdobycia maksimum punktów w kategorii D4, misterna machina musi podjąć przynajmniej 4 oddzielne próby ukończenia sekwencji 3 czczych czynności poprzedzających 1 zasadnicze zadanie. Kolejność, w jakiej zaliczane są próby, może być dowolna – choć porządek, w jakim wykonywane są czcze czynności, musi pozostawać taki sam. Poszczególne próby zaliczenia całej sekwencji powinny kończyć się na różnych etapach procesu, tzn. powinny obejmować:
– którakolwiek z prób: czynność #1;
– dowolna inna próba: czynność #1 + czynność #2;
– jeszcze inna próba: czynność #1 + czynność #2 + czynność #3;
– i jeszcze inna próba: czynność #1 + czynność #2 + czynność #3 + zasadnicze zadanie.
 
[18.01.2023]

2. [B7c & B8] Żeby sędziowie przyznali drużynie punkty w kategorii D9a, taki sam sygnał startu musi pojawiać się podczas występu zawsze, gdy machina rozpoczyna próbę zaliczenia wymaganej sekwencji – niezależnie od tego, na jakim etapie dana próba się zakończy ani czy będzie udana, czy nie. Od tego wymogu nie ma wyjątku dla prób przerwanych, niedokończonych, „testowych” itp. Ocenie podlega fakt, czy jednakowy sygnał towarzyszył startowi każdej z prób podjętych przez urządzenie w ramach regulaminowego czasu.
 
[24.01.2023]

3. [B7e] Za wykonanie przez misterną machinę każdej czczej czynności, jak również zasadniczego zadania, można uzyskać tylko jedną pozytywną ocenę. Oznacza to, że gdyby podczas danej próby starano się „odhaczyć” czynność #1 + czynność #2 + czynność #3, ale udałyby się jedynie pierwsze dwie, a trzecia nie – to sytuacja zależałaby od tego, co wydarzyło się wcześniej. Jeśli uprzednio drużyna zaliczyła tylko czynność #1, to we wspomnianej próbie zdobyłaby punkty za czynność #2. Jeśli zaś w poprzednich podejściach ekipa zaliczyłaby już zarówno czynność #1, jak i #2, to tym razem nie zyskałaby nic ponadto.
 
[24.01.2023]

4. [B1] W rozwiązaniach prezentowanych przez drużyny nie wolno wykorzystywać dronów.
 
Uściślenia powszechne obowiązują wszystkich i mogą być publikowane na bieżąco – wedle potrzeb.

Termin przesyłania zapytań o uściślenia drużynowe upłynął 15 lutego.

Dziękujemy