Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

Problem 2: Do zobaczenia w ukryciu [uściślenia ogólne]

[30-10-2018]

  1. [B8 & B10] Podczas spektaklu Stworzenie musi ujawnić swe prawdziwe oblicze dopiero wskutek wymaganej finalnej przemiany (por. B10) – i nie może tego uczynić wcześniej, zanim owej metamorfozy nie przejdzie. Oznacza to, że zarówno przed, jak i po każdej z trzech poprzedzających ją obowiązkowych zmian wyglądu (por. B8), Stworzeniu nie wolno ukazać się w swej naturalnej postaci.

 

[19-12-2018]

  1. [F1] Zgłaszany do oceny śmieć musi być czymś, co w takiej formie ludzie zwyczajowo, powszechnie wyrzucają na śmietnik – lecz nie może być bioodpadem ulegającym szybkiemu rozkładowi (np. ogryzkiem, obierkami, zgniłym owocem itp.). Musi to być pojedynczy przedmiot, choć drużyna może wykorzystać wiele egzemplarzy śmiecia jednego typu. W takim wypadku wszystkie obiekty – w chwili, gdy przejmują je uczestnicy – muszą być generalnie takie same (tzn. mieć jednakową budowę, wygląd, kształt, wzór, kolor i fakturę), aczkolwiek mogą nieznacznie różnić się między sobą rozmiarami.

 

[04-01-2019]

  1. [B6c] Wymagane Stworzenie nie może być zawodnikiem przebranym w kostium. Jeśli jednak techniczny twór drużyny w jakimś momencie spektaklu zawiedzie i przestanie działać, a jego rolę w przedstawieniu przejmie członek zespołu, to – choć żadna wymagana czynność wykonana przy udziale uczestnika nie zostanie zaliczona – ekipa nie otrzyma punktów karnych ani nie utraci punktów już zdobytych za to, czego mechanicznemu Stworzeniu udało się dokonać wcześniej.

 

[16-01-2019]

  1. [Przewodnik Odysei Umysłu, str. 30 – materiały o odgórnie określonej wartości szacunkowej] Wartość dowolnego przedmiotu wykonanego na drukarce 3D wyceniana jest na 1,50 zł (0,50 USD) za każdą godzinę czasu drukowania (a nie, jak omyłkowo podano, na 15 zł / 5 USD).

 

[24-01-2019]

  1. [B8c] Członkowie drużyny mogą odejmować i/lub dodawać do Stworzenia elementy wtedy, gdy nie zmienia ono wyglądu, by ukryć się na ocenę. Oznacza to, że choć fakt usunięcia bądź dołożenia czegoś do Stworzenia przez zawodnika wpłynie na to, jak Stworzenie wygląda, to nie zostanie uznany za wymaganą zmianę wyglądu przez Stworzenie. Żeby uzyskać punkty, Stworzenie, do którego ewentualnie uprzednio dodano lub odjęto część składową, musi następnie samo zmienić swój wygląd – bez dołączania i odczepiania żadnych elementów.

 

Termin zapytań o uściślenia drużynowe minął 10. lutego br.

Na skróty

Trenerzy
Finał Ogólnopolski
Eliminacje w Gdańsku
Eliminacje w Katowicach
Eliminacje w Łodzi
Eliminacje w Poznaniu
Eliminacje w Warszawie
Eliminacje we Wrocławiu
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów
Drużyny
Finał Ogólnopolski
Eliminacje w Gdańsku
Eliminacje w Katowicach
Eliminacje w Łodzi
Eliminacje w Poznaniu
Eliminacje w Warszawie
Eliminacje we Wrocławiu
Streszczenia Problemów
Uściślenia Problemów
Nominuj trenera do Nagrody
Wolontariusze
O fundacji
Co robią Sędziowie
Jak zostać Sędzia
Co robią Szeryfowie
Jak zostać Szeryfem
Partnerzy & Sympatycy
Przekaż darowiznę
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy