Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

Problem 4: W poszukiwaniu struktury [uściślenia powszechne]

 
[17.01.2023]

1. [B7] Żadną z trzech wymaganych części struktury – które mają być zmontowane w kompletną całość – nie może być pojedyncza listewka drewna balsa.
 

[24.01.2023]

2. [B1] W rozwiązaniach prezentowanych przez drużyny nie wolno wykorzystywać dronów.

 
[14.02.2023]

3. [B11c] Choć poemat o poszukiwaniu czegoś wyjątkowego musi zostać wyrecytowany przez Sprytnego Sztukmistrza, to w recytacji utworu mogą go wspomagać również inne postacie. Jeżeli jakaś część poematu wygłaszana jest nie przez Sztukmistrza, to nie musi on uczestniczyć w deklamacji tego konkretnego fragmentu.

 
Uściślenia powszechne obowiązują wszystkich i mogą być publikowane na bieżąco – wedle potrzeb.

Termin przesyłania zapytań o uściślenia drużynowe upłynął 15 lutego.

Dziękujemy