Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

„Dzięki nawykom zdobytym w Odysei do życia staram się podchodzić bez narzuconych schematów. Poznałem wielu ciekawych świata ludzi… Myślę również, że lepiej poznałem samego siebie. To fascynujące zdarzenie, które wyzwala w nas to, co najlepsze, a niekoniecznie rozpoznane.”

Paweł Banaszak – absolwent programu

Zasady dotyczące uściśleń

Dokładnie przeczytajcie wszystko, co na temat uściśleń Problemów Długoterminowych mówi „Przewodnik Odysei Umysłu”. Przypominamy, że mają one moc nadrzędną względem pierwotnej treści zadań.

Uściślenia powszechne to wydawane odgórnie przez organizatorów, dodatkowe objaśnienia do zapisów wybranego Problemu, które doprecyzowują lub lepiej tłumaczą jego reguły – i obowiązują wszystkie mierzące się z nim ekipy. Mogą być publikowane przez cały sezon – zależnie od potrzeb. W interesie uczestników są systematyczne odwiedziny na stronie www.odyseja.org – i zapoznawanie się z zamieszczanymi tu uściśleniami powszechnymi.

Uściślenia drużynowe to odpowiedzi na oddolne zapytania zawodników i/lub trenerów, którzy nie są przekonani, jak powinni rozumieć konkretne sformułowanie albo czy jakiś pomysł zespołu jurorzy uznaliby za zgodny z zasadami. Pytania można przesyłać wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny od 15 października do 15 lutego. Odpowiedzi mają charakter poufny, są udzielane jedynie osobom pytającym i nie są udostępniane ogółowi drużyn. Czas oczekiwania na odpowiedź to od kilku (najczęściej 5-10) do kilkunastu dni (maksymalnie 15).

Dziękujemy