Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

Jak zgłosić Placówkę Członkowską?

Aby zgłosić Placówkę Członkowską Odysei Umysłu 2023-2024, należy:

  1. ZADEKLAROWAĆ CZŁONKOSTWO placówki w programie (najpóźniej 15 listopada). Korespondencja elektroniczna wysyłana będzie na adres osoby zadeklarowanej jako Koordynator Członkostwa.
  2. Poczekać kilka dni na e-mail, który zawierać będzie plik PDF (niezbędny do oficjalnego zgłoszenia), link do sklepu Szop Shop Online (gdzie można zamówić aktualne „Kompendium Odysei Umysłu”) oraz Numer Członkostwa placówki (potrzebny do złożenia zamówienia).
  3. Otrzymany plik PDF wydrukować, uzupełnić o zaznaczenia wszystkich wymaganych zgód i podpisy Zwierzchnika Placówki i Koordynatora Członkostwa, włożyć do koperty i wysłać pod wskazany adres.
  4. W otrzymany link do sklepu Szop Shop Online kliknąć, a później zamówić i dopilnować opłacenia „Kompendium Odysei Umysłu 2023-2024”. Można wybrać dogodną formę płatności, a także zaznaczyć potrzebę otrzymania faktury VAT i podać dane nabywcy. Ważne, by w polu „Identyfikator Deklaracji” wpisać Numer Członkostwa placówki, której dotyczy wpłata.
  5. Jeśli przy zakupie poproszono o fakturę VAT, wyślemy ją Koordynatorowi Członkostwa po otrzymaniu wpłaty.
  6. Wysyłkę „Kompendium Odysei Umysłu” rozpoczniemy w drugiej połowie października br. Zamówioną publikację wyślemy Koordynatorowi Członkostwa pod warunkiem wcześniejszego otrzymania zarówno wpłaty, jak i wypełnionego druku oficjalnego zgłoszenia (por. wyżej).

Dziękujemy