Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

Zasady i procedura zgłoszenia drużyn(y)

  1. Każda Placówka Członkowska może zgłosić dowolną liczbę drużyn – ale nie więcej niż po jednej w każdym Problemie Długoterminowym i w każdej grupie wiekowej (gdyż zespoły te nie mogą wzajemnie ze sobą konkurować).
  2. Każda drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób i musi mieć przynajmniej jednego trenera, który ukończył szkolenie.
  3. Po tym, jak placówka prześle oficjalne zgłoszenie członkostwa w tegorocznej edycji programu oraz otrzyma uprzednio zamówione i opłacone “Kompendium Odysei Umysłu 2023-2024”, udostępnimy Koordynatorowi Członkostwa odpowiedni formularz elektroniczny.
  4. Każdą drużynę należy zgłosić „raz a dobrze” – dopiero wtedy, kiedy jej skład osobowy osiągnie swój ostateczny kształt. Koordynator Członkostwa powinien uzupełniać formularz z najwyższą uwagą, zgromadziwszy wcześniej komplet wymaganych informacji o wszystkich uczestnikach oraz trenerach. Po dokonaniu zgłoszenia nie będzie można nikogo dodać, usunąć ani podmienić!
  5. Ostatni dzień na zgłoszenie drużyn(y) to 15 grudnia.

Dziękujemy