Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

METODA

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów – skierowany do dzieci i młodzieży. Odyseusze działają w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje przeszkolony trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także rozwiązać Problem Spontaniczny – niepowtarzalne zadanie-niespodziankę, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a na stawienie mu czoła ma zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze sobą w obrębie wybranego Problemu Długoterminowego, w podziale na cztery grupy wiekowe. Drużyny, które uzyskają tytuł laureatów konkursu na szczeblu krajowym, uzyskują prawo wyjazdu na Finały Światowe w Stanach Zjednoczonych i reprezentowania tam Polski.

 

Zobacz, jakie umiejętności rozwija udział w konkursie.

Dziękujemy