Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

ABC uczestnictwa

W Odysei Umysłu mogą wziąć udział podopieczni dowolnej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, która zarejestruje Członkostwo w programie w danym roku szkolnym.

Placówka członkowska otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych potrzebnych do pracy z młodzieżą oraz prawo zgłoszenia jednej lub więcej drużyn, które wezmą udział w bieżącej edycji konkursu.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 7 członków i musi mieć przynajmniej jednego pełnoletniego trenera, który ukończył odpowiednie szkolenie.

Odyseja Umysłu to program elastyczny – nie ma narzuconej odgórnie formuły spotkań, ani określonej liczby godzin, które trzeba poświęcić na pracę z Odyseuszami. Sprawy organizacyjne oraz zasady, na jakich prowadzone będą zajęcia, we własnym zakresie uzgadniają: dyrekcja, trenerzy drużyn i ewentualnie rodzice – w sposób adekwatny do potrzeb, możliwości i specyfiki danej placówki.

Na skróty

Uczniowie
Jak wygląda konkurs
Gdzie już są Odyseusze
Tegoroczne zadania
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Partnerzy & Sympatycy
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy