Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

„Odyseja to nie konkurs, to sposób życia!”

Zuzia Gołębska – uczestniczka

ABC uczestnictwa

W Odysei Umysłu może wziąć udział każdy młody człowiek uczęszczający na zajęcia do placówki, która oficjalnie zgłosiła członkostwo w programie w bieżącym roku szkolnym i zakupiła potrzebny komplet aktualnych materiałów dydaktycznych. Pod auspicjami Placówki Członkowskiej chętne dzieci i młodzież mogą stworzyć jedną lub więcej drużyn – liczących po maksymalnie 7 osób każda – które pod kierunkiem dorosłych, przeszkolonych trenerów przygotują się do występów na konkursie.

Odyseja Umysłu to narzędzie pracy pedagogiczno-wychowawczej, na którego zastosowanie decyduje się dana szkoła bądź instytucja, a nie zajęcia realizowane przez zewnętrzny podmiot czy edukatorów. Z tego względu to na poziomie samej placówki są ustalane (przez kierownictwo) lub uzgadniane (w gronie zainteresowanych) wszelkie sprawy organizacyjne – w tym zasady naboru do drużyn, częstotliwość, kalendarz i szczegółowa tematyka spotkań, kwestia finansowania materiałów, wyjazdów na konkursy oraz ewentualnego wynagrodzenia za pracę trenera albo trenerów. Odpowiedzialność za treść, formę, jakość i bezpieczeństwo zajęć spoczywa na trenerach oraz ich przełożonych – i to do nich swoje prośby, uwagi czy zastrzeżenia powinni kierować uczestnicy i/lub ich rodzice albo opiekunowie prawni.

Dziękujemy