Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Uczestnicy programu uczą się bardziej pozytywnie postrzegać siebie i innych. Jedni się dzięki temu otwierają, a inni – zbyt pewni siebie – nabierają pokory. Nim wejdą w dorosłe życie, rozwijają swoje talenty i odnajdują nowe.”

Dorota Hazuka-Furgalska
– trenerka 7 drużyn Mistrzów Świata

„Uczestnicy programu uczą się bardziej pozytywnie postrzegać siebie i innych. Jedni się dzięki temu otwierają, a inni – zbyt pewni siebie – nabierają pokory. Nim wejdą w dorosłe życie, rozwijają swoje talenty i odnajdują nowe.”

Dorota Hazuka-Furgalska
– trenerka 7 drużyn Mistrzów Świata

„Uczestnicy programu uczą się bardziej pozytywnie postrzegać siebie i innych. Jedni się dzięki temu otwierają, a inni – zbyt pewni siebie – nabierają pokory. Nim wejdą w dorosłe życie, rozwijają swoje talenty i odnajdują nowe.”

Dorota Hazuka-Furgalska
– trenerka 7 drużyn Mistrzów Świata

Opinie ekspertów

„Odyseja Umysłu pozytywnie wpływa na umiejętności współpracy w grupie twórczej, przyczynia się do wzrostu tolerancji dla wieloznaczności i ryzyka oraz zwiększenia chęci rozwiązywania przez dzieci problemów życiowych.”
prof. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
[Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007]

„Zajęcia prowadzone w ramach Odysei Umysłu rozwijają myślenie krytyczne, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, wyobraźnię oraz inne właściwości ważne dla twórczego funkcjonowania jednostki.”
prof. Wiesława Limont, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
[Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Gdańsk 2010]

„Dzieci uczą się, że wszystko można ulepszyć, zorganizować inaczej niż dotychczas, lepiej zagospodarować zasoby, z których najważniejszy to ludzka wyobraźnia. Dzięki uczestnictwu w Odysei (…) młodzi ludzie zaczynają ufać własnym narzędziom poznawania świata i zdolnościom do dokonywania wyborów.”
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, Uniwersytet Gdański
[Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły, nr 5 – październik/listopad 2009]

„Odysejowa idea znakomicie wpisuje się w realizowaną przez ministerstwo wizję przyszłości polskiej szkoły, uczącej współpracy i samodzielnego myślenia, stawiającej nacisk na kreatywność uczniów, angażującej rodziców i nauczycieli we wspólne działania na rzecz młodego pokolenia.”
Anna Zalewska, była Minister Edukacji Narodowej
[na spotkaniu z medalistami Finałów Światowych Odysei Umysłu – 1 lipca 2016]

„Uczestnicy Odysei Umysłu pogłębiają szereg kluczowych kompetencji, m.in.: umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy (…); rozwijają kompetencje językowe, naukowo-techniczne i informatyczne, a także świadomość i ekspresję artystyczną i kulturalną.”
Katarzyna Hall, była Minister Edukacji Narodowej
[fragment listu rekomendacyjnego z 2009 r.]

„Wyniki badania potwierdzają, że Odyseja Umysłu rozwija osobowość odważną, zaradną, wytrwałą, silną, otwartą na innych, zadowoloną z siebie.”
Monika Stępka, absolwentka psychologii na UG
[Odyseja Umysłu jako program rozwijający osobowościowe i poznawcze dyspozycje twórczości {w:} Dobrołowicz W., Gralewski J. [red.], Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji, TWP, Warszawa 2006]

Dziękujemy