Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

„Odyseja co roku przed konkursem wycina z życia rutynowe zajęcia, a na ich miejsce dostarcza mnóstwo biegania, organizowania i satysfakcji. Wysysa codzienność, wpuszczając w krwiobieg kreatywność i energię. Wiele osób z mojego otoczenia zaraziło się Odyseją i chętnie angażuje się w wolontariat.”

Anna Wojciechowska – wolontariuszka od 2004 r.

„Odyseja co roku przed konkursem wycina z życia rutynowe zajęcia, a na ich miejsce dostarcza mnóstwo biegania, organizowania i satysfakcji. Wysysa codzienność, wpuszczając w krwiobieg kreatywność i energię. Wiele osób z mojego otoczenia zaraziło się Odyseją i chętnie angażuje się w wolontariat.”

Anna Wojciechowska – wolontariuszka od 2004 r.

„Odyseja co roku przed konkursem wycina z życia rutynowe zajęcia, a na ich miejsce dostarcza mnóstwo biegania, organizowania i satysfakcji. Wysysa codzienność, wpuszczając w krwiobieg kreatywność i energię. Wiele osób z mojego otoczenia zaraziło się Odyseją i chętnie angażuje się w wolontariat.”

Anna Wojciechowska – wolontariuszka od 2004 r.

Co w Odysei Umysłu robią Szeryfowie?

Szeryf – jak sama nazwa wskazuje – trwa na posterunku, pilnuje porządku i troszczy się o ludzi!
W Odysei Umysłu Szeryfowie to młodzi (zwykle wiekiem, zawsze duchem), bezinteresowni wolontariusze, którzy z zakasanymi rękawami i uśmiechem na twarzy starają się, by każde odysejowe zawody przebiegły sprawnie, a w sercach uczestników zapisały się pięknym wspomnieniem. Szeryfowie zajmują się logistycznym przygotowaniem całego wydarzenia oraz obsługą wszystkich jego gości – tak, żeby Odyseusze, trenerzy i jurorzy mogli skoncentrować się na konkursowych występach.

 

 

Na każdy odysejowy turniej Szeryfowie „przychodzą pierwsi, a wychodzą ostatni”. Najpierw przygotowują obiekt do zawodów, później m.in. rejestrują drużyny, udzielają informacji, asystują jury, dbają o porządek i bezpieczeństwo, pracują w punkcie prasowym i sklepiku z pamiątkami – a po zakończeniu imprezy pomagają w sprzątaniu sal i pakowaniu sprzętu. Szeryfowie – wespół z Sędziami – tworzą niepowtarzalną atmosferę konkursów Odysei Umysłu!

 

Zobacz, dlaczego warto zostać Szeryfem.

Na skróty

Uczniowie
Jak wygląda konkurs
Gdzie już są Odyseusze
Tegoroczne zadania
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Partnerzy & Sympatycy
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy