Odyseja Umysłu
System rejestracji online
logo odyseja online
Zapytaj o uściślenie

Uwaga:

Info:


PROSZĄCY O UŚCIŚLENIE
1. Nazwa Członkostwa
2. Problem Długoterminowy
3. Grupa wiekowa
4. Pytanie zadaje
5. Imię i nazwisko
6. Adres email
7. Potwierdź adres email
8. Telefon kontaktowy
PROŚBA O UŚCIŚLENIE
9. Określ precyzyjnie fragment Problemu albo Przewodnika, którego dotyczy pytanie:
(na przykład: punkt B7a - postać narratora)
10. Zadaj pytanie/pytania (postaraj się pisać w sposób zrozumiały):
(pytania trzeba zadawać po polsku; można dodatkowo po angielsku)


Na adres email wpisany w powyższy formularz przesłane zostanie od razu automatyczne potwierdzenie otrzymania prośby o uściślenie, a później – w przeciągu około 7-14 dni – również odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszego formularza jest fundacja Odyssey of the Mind Polska z siedzibą w Gdańsku (80-283), przy ul. Zacnej 10. Informacje o przetwarzaniu rzeczonych danych, w tym o celach i podstawach prawnych, okresie przechowywania oraz przysługujących uprawnieniach, dostępne są w polityce ochrony danych osobowych – zaś przesłanie uzupełnionego formularza jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z opisanymi w niej zasadami.

© 2021 Fundacja Odyssey of the Mind Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.