Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

Nota prawna

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest fundacja Odyssey of the Mind Polska z siedzibą w Gdańsku (80-283), ul. Zacna 10. Serwis ma na celu promocję działalności fundacji, popularyzację międzynarodowego programu edukacyjnego Odyssey of the Mind® (Odyseja Umysłu®) oraz dostarczanie informacji osobom zaangażowanym w jego realizację.

Jest to jedyna oficjalna strona internetowa programu Odyseja Umysłu® w Polsce, a wszystkie informacje dostępne za jej pośrednictwem ważne są wyłącznie na terenie Polski. Serwis ten można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.

Fundacja Odyssey of the Mind Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostępu do treści niniejszej strony lub wskutek ich niewłaściwego wykorzystania. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności również za treść innych stron połączonych z tym serwisem poprzez link – a należących do osób trzecich – ani za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek dostępu do ich treści bądź ich niewłaściwego wykorzystania.

Materiały publikowane w tym serwisie chronione są prawami autorskimi przysługującymi fundacji Odyssey of the Mind Polska lub właściwym autorom i nie mogą być kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane, wyświetlane ani nadawane w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków – w celu innym niż osobisty i niekomercyjny użytek – bez pisemnego zezwolenia właściwego podmiotu praw autorskich. Użycie lub niewłaściwe użycie niżej wymienionych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Wyłącznym właścicielem wszelkich praw do programu Odyssey of the Mind® jest Creative Competitions, Inc. (USA).

Wyłącznym licencjonowanym partnerem Creative Competitions, Inc. oraz programu Odyssey of the Mind® (Odyseja Umysłu®) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest fundacja Odyssey of the Mind Polska.

® Odyssey of the Mind, OM, logo programu i OMER to zastrzeżone znaki towarowe należące do Creative Competitions, Inc.

® Odyseja Umysłu oraz logo to zastrzeżone znaki towarowe należące do fundacji Odyssey of the Mind Polska.

© Copyright 2003-2023: Odyssey of the Mind Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dziękujemy