Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Po trzech dniach Szkolenia Trenerów wyszłam tak naładowana pozytywnymi emocjami, że postanowiłam założyć drużynę Odyseuszy w szkole mojego syna (mimo, że nie jestem nauczycielem).”

Maja Lose – mama Szymona i trenerka z Wrocławia

„Po trzech dniach Szkolenia Trenerów wyszłam tak naładowana pozytywnymi emocjami, że postanowiłam założyć drużynę Odyseuszy w szkole mojego syna (mimo, że nie jestem nauczycielem).”

Maja Lose – mama Szymona i trenerka z Wrocławia

„Po trzech dniach Szkolenia Trenerów wyszłam tak naładowana pozytywnymi emocjami, że postanowiłam założyć drużynę Odyseuszy w szkole mojego syna (mimo, że nie jestem nauczycielem).”

Maja Lose – mama Szymona i trenerka z Wrocławia

Szkolenia dla grup zorganizowanych

Wiele Szkoleń Trenerów Odysei Umysłu realizujemy na zlecenie szkół (dla rad pedagogicznych) i/lub organów prowadzących (dla nauczycieli z jednej lub kilku podległych placówek).

Zajęcia możemy przeprowadzić w dowolnym miejscu w Polsce, w uzgodnionym terminie – zwyczajowo w weekend (piątek 16:00-20:00, sobota 09:00-19:00, niedziela 09:00-15:00).

Od gospodarza oczekujemy: (1) zebrania oraz koordynacji grupy liczącej od 15 do 24 kursantów; (2) udostępnienia sali szkoleniowej – przestronnej, ustawnej, łatwiej do wywietrzenia – oraz komputera podłączonego do rzutnika multimedialnego i nagłośnienia; (3) zapewnienia uczestnikom podczas przerw kawy, herbaty itp.

Ze swojej strony gwarantujemy: (1) 20 godzin zegarowych fascynujących i dopracowanych zajęć; (2) doświadczonych i kompetentnych prowadzących; (3) dla każdego kursanta: pamiątkową koszulkę, profesjonalne materiały szkoleniowe i Certyfikat Trenera Drużyn Odysei Umysłu.

Cena szkolenia dla grupy zorganizowanej wynosi 240 zł od osoby (brutto), a płatność odbywa się na podstawie jednej faktury zbiorczej dla organizatora (nie wystawiamy faktur indywidualnych).

Wyjaśnić ewentualne wątpliwości, jak również ustalić termin i wszelkie kwestie logistyczne pomoże Ola Najda (ola.najda@odyseja.org, tel. 697.536.851).

 

Zachęcamy do pośrednictwa w organizacji szkoleń!

Zapraszamy do współpracy instytucje zajmujące się doskonaleniem nauczycieli, pragnące aktywnie pośredniczyć w organizacji Szkoleń Trenerów Odysei Umysłu. Nasz kurs to bardzo atrakcyjne uzupełnienie oferty ośrodka oraz szansa na korzyść finansową!

Jak to działa? Po uprzednim porozumieniu się z nami odnośnie szczegółów, pośrednik lokalnie przeprowadza otwartą rekrutację do grupy zorganizowanej (zob. zasady powyżej), inkasując od chętnych opłatę standardową (390 zł/os.) albo niższą (wedle własnego uznania) – natomiast my przyjeżdżamy i realizujemy zajęcia. W rozliczeniu różnica pomiędzy kwotą wpłat kursantów a kosztem warsztatów (240 zł/os.) to zysk pośrednika-organizatora. Koordynatorowi szkolenia zapewniamy ponadto bezpłatny udział w kursie, komplet materiałów, certyfikat trenera odysejowych drużyn, pamiątkową koszulkę i dużo dobrej zabawy!

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Olą Najdą (ola.najda@odyseja.org, tel. 697.536.851).

Dziękujemy