Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

Konkurs Odysei Umysłu: reguły w pigułce

  1. Drużyna uczniów albo studentów wybiera jeden z publikowanych co roku Problemów Długoterminowych, a następnie – pracując w swoim własnym tempie – przez kilka tygodni lub miesięcy wymyśla, tworzy i dopracowuje jego rozwiązanie, które podczas konkursu zaprezentuje na scenie sędziom oraz publiczności w ciągu 8 minut.
  2. Przygotowując rozwiązanie wybranego zadania, zespół musi przestrzegać wszystkich zasad zawartych w Przewodniku Odysei Umysłu, wymogów i ograniczeń opisanych w danym Problemie oraz oficjalnych uściśleń jego treści – publikowanych na bieżąco w Internecie.
  3. Drużyna – bazując na talentach i mocnych stronach swoich członków – nadaje tworzonemu rozwiązaniu Problemu Długoterminowego autorski Styl, wzbogacając je dodatkowo o kilka nadobowiązkowych elementów, które sama wskazuje jurorom do oceny.
  4. Podczas konkursu drużyna reprezentuje macierzystą Placówkę Członkowską – współzawodnicząc z innymi zespołami ze swojej kategorii wiekowej, które wybrały ten sam Problem Długoterminowy.
  5. W treści każdego Problemu precyzyjnie określono, które aspekty rozwiązania i wedle jakich kryteriów będą oceniane przez konkursowych sędziów. Zazwyczaj drużyny otrzymują punkty za kreatywność i skuteczność rozwiązań oraz za sposób podejścia do wymogów zadania.
  6. Wszystkie oceniane elementy rozwiązania Problemu Długoterminowego zawodnicy muszą wymyślić, zaprojektować i wykonać samodzielnie. Nikt poza członkami zespołu nie może stworzyć niczego, co podlega ocenie – pod rygorem przyznania drużynie kary za Pomoc z Zewnątrz. Osoby dorosłe mogą przy użyciu otwartych pytań inspirować uczestników do myślenia, a także uczyć ich, jak coś robić – ale nie mogą nic im podpowiedzieć ani w niczym ich wyręczyć.
  7. Drużyna może na konkursie otrzymać punkty karne także, jeśli przekroczy limit czasu konkursowej prezentacji, górny limit kosztów rozwiązania lub jeśli złamie inną z reguł opisanych w treści Problemu albo w Przewodniku Odysei Umysłu.
  8. Podczas konkursu drużyna musi również stawić czoła Problemowi Spontanicznemu, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie musi stworzyć „tu i teraz” w ciągu kilku minut.
  9. Suma punktów uzyskanych za rozwiązanie Problemu Długoterminowego (do 200), elementy Stylu (do 50) i rozwiązanie Problemu Spontanicznego (do 100) – pomniejszona o ewentualne kary – określi ostateczne miejsce, jakie drużyna zajmie na konkursie w swojej kategorii. Zespoły z najwyższymi wynikami awansują do następnego etapu konkursu.
  10. Niezależnie od liczby zdobytych punktów, Odyseusze mogą zostać uhonorowani Nagrodą Omera za postawę fair-play oraz Nagrodą Ranatra Fusca za rozwiązanie wybitnie kreatywne.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest TUTAJ

 

Dziękujemy