Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

Co trzeba wiedzieć o Problemach Spontanicznych?

 1. Na każdym etapie konkursu drużyna dostaje do rozwiązania tylko jeden – nieznany jej wcześniej – Problem Spontaniczny.
 2. Problemy Spontaniczne są ściśle tajne, ponieważ wszystkie zespoły, które współzawodniczą ze sobą na danym konkursie, rozwiązują to samo zadanie-niespodziankę (pod okiem jednego zespołu sędziowskiego). Do konkursowej sali wstęp ma wyłącznie drużyna oraz sędziowie (trener zostaje na zewnątrz). Aż do rozpoczęcia następnego etapu konkursu uczestnikom nie wolno nikomu spoza zespołu zdradzić, jakie zadanie rozwiązywali – złamanie tego zakazu grozi natychmiastową dyskwalifikacją.
 3. Kluczem do sukcesu na konkursie jest systematyczny trening w rozwiązywaniu Problemów Spontanicznych. Regularne ćwiczenia w tym zakresie uczą myśleć „na zawołanie” i działać „tu i teraz”; pracować w warunkach niedoboru czasu, środków i informacji; rozwijają umiejętności improwizacji, współpracy i dzielenia się zadaniami; oceny ryzyka i wyciągania wniosków z popełnianych błędów; kształtują postawę odważnej otwartości wobec zaskakujących wyzwań i niespodziewanych trudności.

 

Typy Problemów Spontanicznych

 1. Problemy Spontaniczne dzielą się na trzy typy – zależnie od tego, co podlega ocenie:
  » słowne – gdy ocena zależy od liczby i jakości ustnych odpowiedzi [przykładowe zadanie],
  » manualne – gdy ocenie podlega efekt pracy zespołu inny niż słowa [przykładowe zadanie],
  » manualno-słowne – gdy oceniane jest to, co drużyna zrobi i to, co powie [przykładowe zadanie].
 2. W ramach każdej z trzech wspomnianych kategorii można trafić na zadania o bardzo różnym sednie, regułach i ograniczeniach. Motto Problemów Spontanicznych brzmi: „Spodziewaj się niespodziewanego”.
 3. Drużyna powinna przygotować się na każdy z trzech typów Problemów Spontanicznych – zawczasu oceniając predyspozycje członków zespołu i ustalając, kto będzie rozwiązywać zadania którego typu.

Dziękujemy