Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

Etapy konkursu Odysei Umysłu

Etap 1: Eliminacje Regionalne
Wszystkie drużyny współzawodniczą najpierw na poziomie regionalnym.

W edycji 2019-2020 zespoły polskich Odyseuszy – w zależności od tego, gdzie mieszkają – pojadą na konkurs do Wrocławia (29.02.2020), Poznania (01.03.2020), Katowic (07.03.2020), Warszawy (08.03.2020), Łodzi (14.03.2020) albo Gdańska (15.03.2020).

Do następnego etapu w każdej kategorii (tj. w każdym Problemie Długoterminowym i grupie wiekowej) spośród ekip konkurujących ze sobą na danych Eliminacjach awansuje połowa (zaokrąglając w górę) – oraz wszyscy laureaci Nagrody Ranatra Fusca (por. Przewodnik Odysei Umysłu, str. 58).


 

Etap 2: Finał Ogólnopolski
Drużyny najlepsze na Eliminacjach Regionalnych spotykają się na poziomie krajowym.

29. Finał Ogólnopolski odbędzie się w Gdyni (04-05.04.2020).

Prawo wyjazdu na Finały Światowe uzyskają zespoły, które zdobędą Nagrodę Ranatra Fusca i/lub zajmą miejsca pierwsze (zawsze) bądź drugie (jeżeli w danej kategorii startuje więcej niż 10 drużyn) – natomiast na EuroFestiwal, odpowiednio, miejsca drugie albo trzecie (por. Przewodnik Odysei Umysłu, str. 58).

 

Etap 3: Finały Światowe w USA
Laureaci Finału Ogólnopolskiego (zob. wyżej) mogą reprezentować nasz kraj na Finałach Światowych.

41. Finały Światowe odbędą się na kampusie Iowa State University w Ames (26-31.05.2020).

Drużyny, które uzyskają najwięcej punktów w swoich kategoriach, zdobędą zaszczytny tytuł Mistrzów Świata Odysei Umysłu i wspomnienia na całe życie. Jak dotąd udało się tego dokonać 40 zespołom z Polski…

 

EuroFestiwal – przegląd, nie konkurs
Drużyny, które uzyskają takie prawo na finale krajowym, mogą wziąć udział w Festiwalu Europejskim.

28. EuroFestiwal odbędzie się w Mołdawii, w Kiszyniowie (20-25.04.2020).

EuroFestiwal nie jest kolejnym etapem konkursu, a niepowtarzalnym dorocznym przeglądem dokonań Odyseuszy z różnych krajów i kultur. Celem Festiwalu jest autentyczna integracja uczestników w atmosferze zabawy i twórczego współdziałania.

Na skróty

Trenerzy
Eliminacje w Gdańsku
Eliminacje w Katowicach
Eliminacje w Łodzi
Eliminacje w Poznaniu
Eliminacje w Warszawie
Eliminacje we Wrocławiu
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Partnerzy & Sympatycy
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy