Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

Drużyny Odyseuszy: reguły w pigułce

 1. Drużyna musi reprezentować placówkę, która zgłosiła członkostwo w Odysei Umysłu w danym roku szkolnym.
 2. Każdą drużyną musi opiekować się trener – pełnoletnia osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie. Jedna drużyna może mieć więcej niż jednego trenera, a jeden trener może prowadzić więcej niż jedną drużynę.
 3. Trener organizuje i prowadzi spotkania drużyny – integruje, inspiruje i koordynuje prace uczestników, ale nie podpowiada im jak rozwiązać Problem Długoterminowy, w niczym ich nie wyręcza, ani nie narzuca własnych opinii i pomysłów.
 4. Konkurs odbywa się w obrębie czterech grup wiekowych:
  » I grupa wiekowa – uczniowie szkoły podstawowej, uczęszczający do klasy V lub niższej.
  » II grupa wiekowa – uczniowie szkoły podstawowej, uczęszczający do klasy VI, VII lub VIII.
  » III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych, do klasy maturalnej włącznie.
  » IV grupa wiekowa – słuchacze i studenci uczelni wyższych, poniżej 26. roku życia.
 5. Drużyna zalicza się do grupy wiekowej obejmującej najwyższą spośród klas szkolnych, do jakich w danym roku chodzą członkowie zespołu. Na przykład, jeśli w drużynie jest 2 uczniów z czwartej klasy podstawówki, 3 z piątej klasy i 2 z klasy szóstej – to cały zespół musi startować w II grupie wiekowej. Nie można brać udziału w konkursie w grupie wiekowej niższej niż ta, do której kwalifikuje się drużyna.
 6. Dwa zespoły, które reprezentują tę samą Placówkę Członkowską i kwalifikują się do jednej grupy wiekowej, nie mogą wybrać tego samego Problemu Długoterminowego. Drużyny z jednej placówki nie mogą ze sobą współzawodniczyć.
 7. Drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób (większość zespołów ma 5, 6 albo 7 członków).
 8. Zgłosić drużynę należy dopiero wtedy, kiedy jej skład osobowy osiągnie ostateczny kształt – ponieważ potem nie będzie już można nikogo dodać do listy członków zespołu ani z niej usunąć. Termin zgłoszeń drużyn upływa 15 grudnia.
 9. Jeśli drużyna rozpoczyna pracę, licząc mniej niż 7 osób – warto poczekać ze zgłoszeniem do czasu zebrania kompletu uczestników. Jeśli drużyna zostanie zarejestrowana w składzie siedmioosobowym, a później zechce zastąpić jednego ze zgłoszonych już członków kimś innym, to – bez względu na okoliczności – zespół otrzyma karę za Pomoc z Zewnątrz (ponieważ w rozwiązywaniu Problemu Długoterminowego weźmie udział w sumie więcej niż 7 osób). Jeśli natomiast drużyna przyjedzie na konkurs w niepełnym składzie – bez jednego lub więcej zarejestrowanych uczestników – nie zostanie w żaden sposób ukarana.
 10. W Odysei Umysłu – poza konkursem – mogą uczestniczyć również grupy przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Co roku specjalnie dla nich publikowany jest Problem dla Juniorów. Najmłodsi Odyseusze nie muszą ściśle przestrzegać oficjalnych zasad konkursu; mogą za to gościnnie wystąpić na zawodach.

Dziękujemy