Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Bawiliśmy się świetnie przez trzy miesiące. Przygotowanie scenariusza 8-minutowego przedstawienia wraz ze scenografią, rekwizytami i oprawą muzyczną to istne szaleństwo. Przetrząsamy domowe zasoby, bo wszystko może się przydać: od wytłoczek na jajka, poprzez plastikowe butelki i folię aluminiową aż do skrawków tkanin.”

Basia Belzyt – uczestniczka

„Bawiliśmy się świetnie przez trzy miesiące. Przygotowanie scenariusza 8-minutowego przedstawienia wraz ze scenografią, rekwizytami i oprawą muzyczną to istne szaleństwo. Przetrząsamy domowe zasoby, bo wszystko może się przydać: od wytłoczek na jajka, poprzez plastikowe butelki i folię aluminiową aż do skrawków tkanin.”

Basia Belzyt – uczestniczka

„Bawiliśmy się świetnie przez trzy miesiące. Przygotowanie scenariusza 8-minutowego przedstawienia wraz ze scenografią, rekwizytami i oprawą muzyczną to istne szaleństwo. Przetrząsamy domowe zasoby, bo wszystko może się przydać: od wytłoczek na jajka, poprzez plastikowe butelki i folię aluminiową aż do skrawków tkanin.”

Basia Belzyt – uczestniczka

Problem 4: W poszukiwaniu struktury

Dobry budowniczy potrafi to, co widać, uczynić niewidocznym! Drużyna powinna zaprojektować i wykonać – wyłącznie z drewna balsa i opcjonalnie kleju – jedną strukturę złożoną z trzech osobnych części, z których każda na początku występu będzie gdzieś na scenie „ukryta na widoku”. Podczas konkursu zawodnicy najpierw poszczególne elementy ukażą oczom publiczności, potem zmontują je w całość, a następnie kompletną konstrukcję poddadzą próbie podtrzymania jak największego ciężaru. Za udźwig budowli zespół może otrzymać tak samo dużo punktów, co za inscenizację, w której fabułę wplecione będzie nakładanie odważników na strukturę, sprytny sztukmistrz wykonujący dwie magiczne sztuczki, bonusowy bohater pomagający przy jednym z trików, a także niebanalny poemat o poszukiwaniu.

(Zadanie dostępne dla grup wiekowych: I, II, III & IV.)

Dziękujemy