Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

„Dzięki Odysei mam poczucie współtworzenia rzeczy ważnych, mających bardzo korzystny wpływ na uczniów. Zetknęłam się wcześniej z pedagogiką twórczości, ale dopiero ‘Odyseja Umysłu’ wydała mi się programem najbardziej przemyślanym, ciekawym i wielostronnie rozwijającym.”

Dorota Zera – trenerka z Łodzi

„Dzięki Odysei mam poczucie współtworzenia rzeczy ważnych, mających bardzo korzystny wpływ na uczniów. Zetknęłam się wcześniej z pedagogiką twórczości, ale dopiero ‘Odyseja Umysłu’ wydała mi się programem najbardziej przemyślanym, ciekawym i wielostronnie rozwijającym.”

Dorota Zera – trenerka z Łodzi

„Dzięki Odysei mam poczucie współtworzenia rzeczy ważnych, mających bardzo korzystny wpływ na uczniów. Zetknęłam się wcześniej z pedagogiką twórczości, ale dopiero ‘Odyseja Umysłu’ wydała mi się programem najbardziej przemyślanym, ciekawym i wielostronnie rozwijającym.”

Dorota Zera – trenerka z Łodzi

Trenerskie dylematy

Utraciłem login i/lub hasło do systemu Odyseja Online. Co robić?

Koordynator Członkostwa musi na adres online@odyseja.org napisać z prośbą o ponowne przesłanie loginu i hasła – w treści wiadomości podając (1) swoje imię i nazwisko, (2) nazwę Członkostwa oraz (3) imię i nazwisko Zwierzchnika Członkostwa.

Czy można uzupełnić/zmienić skład osobowy drużyny?

 • Jeśli drużyna rozpoczyna pracę, licząc mniej niż 7 członków – warto poczekać z jej rejestracją do czasu zebrania planowanej liczby osób. Po zarejestrowaniu zespołu nie będzie można dodać, usunąć ani podmienić żadnego uczestnika, ani modyfikować uzupełnionych wcześniej danych. Termin rejestracji drużyn upływa 20. grudnia!
 • Jeśli drużyna zostanie zarejestrowana w składzie siedmioosobowym, a później zechce zastąpić jednego ze zgłoszonych uczestników kimś innym, to – bez względu na okoliczności – zespół otrzyma na konkursie karę za Pomoc z Zewnątrz (ponieważ w rozwiązywaniu Problemu Długoterminowego weźmie udział w sumie więcej niż 7 osób).

Co robić, żeby rodzice nie udzielali Pomocy z Zewnątrz?

 • Na spotkaniu z rodzicami wyjaśnij, co to jest Pomoc z Zewnątrz i dlaczego tak ważne jest, aby Odyseusze nad Problemem Długoterminowym pracowali samodzielnie. Na przykładach omów, co rodzice mogą robić, a czego im nie wolno (skorzystaj ze wskazówek w Książeczce Trenera, s. 13-14 i 17-18).
 • Naucz członków drużyny rozpoznawać i odmawiać Pomocy z Zewnątrz – możesz w tym celu wykorzystać praktyczne ćwiczenie opisane w Książeczce Trenera (s. 12).

Co robić, żeby samemu nie udzielać Pomocy z Zewnątrz?

 • Zamiast opiniować – pytaj o zdanie członków drużyny. Zamiast krytykować – pytaj o mocne i słabe strony pomysłów i o to, co można zrobić lepiej. Zamiast decydować – pytaj o możliwe rozwiązania i konsekwencje każdego z wyborów. Zamiast sugerować – dostarczaj różnorodnych inspiracji. Zamiast wyręczać – pokazuj, demonstruj i ucz jak.
 • Przypomnij sobie informacje z Książeczki Trenera (s. 13-14) oraz ćwiczenie ze szkolenia (s. 11).
 • Naucz członków drużyny rozpoznawać i odmawiać Pomocy z Zewnątrz – także z twojej strony! Wykorzystaj w tym celu ćwiczenie opisane w Książeczce Trenera (s. 12).

Drużyna ma wątpliwości co do treści Problemu. Co robić?

 • Krok 1: Poproś członków drużyny, żeby jeszcze raz przeczytali fragmenty zadania, które wydają się im niejasne. Następnie niech każdy własnymi słowami opowie, jak rozumie to, co przeczytał. Jeśli interpretacje uczestników różnią się od siebie – przedyskutujcie wątpliwości, odwołując się bezpośrednio do tekstu. W większości przypadków powtórna analiza treści Problemu przynosi odpowiedzi na pytania Odyseuszy.
 • Krok 2: Razem z drużyną sprawdź, czy w międzyczasie nie opublikowano uściśleń ogólnych objaśniających lub doprecyzowujących ograniczenia, które budzą wasze wątpliwości.
 • Krok 3: Jeśli – mimo ponownej lektury Problemu oraz uściśleń ogólnych – zespół nadal nie jest pewien, jak rozumieć jakiś zapis w treści zadania albo czy jakiegoś rodzaju rozwiązanie byłoby dozwolone, należy poprosić o uściślenie drużynowe. Można to zrobić tylko do 10. lutego!
 • Ogólna uwaga: Jeśli w treści Problemu nie stwierdzono jednoznacznie, że coś jest zakazane, zazwyczaj jest to dozwolone. Niemniej jednak w sytuacjach rodzących wątpliwości warto prosić o uściślenia drużynowe – „kto pyta, nie błądzi”.

O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem na konkurs?

Wyczerpujący zestaw wskazówek odnośnie przygotowań do wyjazdu i występu znajdziesz w Książeczce Trenera (s. 78-82). Pamiętaj ponadto, że na każdy etap konkursu drużyna musi przygotować komplet wymaganych formularzy.

Jeden z członków drużyny nie może przyjechać na konkurs. Co teraz?

Drużyna nie zostanie w żaden sposób ukarana, jeśli przyjedzie na konkurs i/lub wystąpi w niepełnym składzie – bez jednego lub więcej zarejestrowanych uczestników.

W jaki sposób drużyny są oceniane na konkursie? Czy to sprawiedliwe?

 • Każdy Problem Odysei Umysłu określa, jakie aspekty rozwiązania i według jakich kryteriów zostaną ocenione.
 • W Książeczce Trenera znajdziesz krótki rozdział poświęcony ocenie kreatywności (s. 83-85), natomiast w Przewodniku Odysei Umysłu – informacje o tym, jak punktowane są Problemy Długoterminowe, Styl oraz Problemy Spontaniczne (s. 13, 14 i 17), jak odebrać punktację „surową” i wyjaśniać wątpliwości z jury (s. 20-21), czym zajmują się poszczególni sędziowie (s. 51-53), jak są oni dobierani i jak – w razie potrzeby – odwołać się od decyzji jurorów (s. 56-57).
 • Każdy punktowany element oceniany jest przez co najmniej dwóch sędziów, którzy muszą być zgodni (jeśli kryterium jest obiektywne, np. „zdarzyło się albo nie”) lub których oceny są uśredniane (jeśli kryterium jest subiektywne, np. „jak bardzo”).
 • Wszystkie drużyny, które współzawodniczą ze sobą na danym konkursie, ocenia zespół sędziowski w tym samym składzie.
 • Wszyscy jurorzy, którzy oceniają drużyny na konkursie, przechodzą wcześniej złożone 2-dniowe szkolenie, a wielu z nich sędziuje od lat. Każdy, kto w danym roku nie trenuje drużyny, może zgłosić chęć zostania Sędzią!

Nie awansowaliśmy dalej… Jak to przepracować z drużyną?

 • Przypomnij drużynie, że to konkurs. Za każdym razem do kolejnego etapu zawodów awansuje niewielki odsetek zespołów. Nieważne, że ktoś zdobył w sumie więcej punktów – ważne, że wy staraliście się najlepiej jak potraficie.
 • Przywołaj dobre wspomnienia. Obejrzyjcie zdjęcia i nagrania ze spotkań i konkursu. Porozmawiajcie o trudnościach, którym stawiliście czoła; o wspólnych żartach i śmiechu; o tym, jak marzyliście, myśleliście i tworzyliście – razem.
 • Zachęć drużynę do refleksji. Na medalach, które uczestnicy otrzymali na konkursie, napisano: „W Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą”. Zapytaj ich – jak sądzą, dlaczego tak jest?
 • Pozytywnie podsumujcie proces pracy. Wykorzystaj ćwiczenie, które kończyło Szkolenie Trenerów – niech każdy w ciszy przygotuje dla każdego z pozostałych członków zespołu karteczkę, na której anonimowo napisze, jakie fajne cechy, talenty, zachowania wniosła ta osoba do drużyny i jaki wpływ miały one na pracę grupy.
 • Pozytywnie podsumujcie efekty pracy. Przeanalizujcie, za co dostaliście najwięcej, a za co najmniej punktów – zastanówcie się dlaczego. Sprawdźcie raz jeszcze, co na „żółtych karteczkach” szczególnie docenili sędziowie. Możecie też „na świeżo” pomyśleć i postanowić, co chcecie lepiej albo inaczej zrobić już w przyszłym roku…

Na skróty

Uczniowie
Jak wygląda konkurs
Gdzie już są Odyseusze
Tegoroczne zadania
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Trenerzy
Konkursy 2020-2021
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów

Dziękujemy