Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

Jak zgłosić Placówkę Członkowską?

Aby zgłosić Placówkę Członkowską Odysei Umysłu 2021-2022, należy:

  1. Wypełnić Wirtualną deklarację członkostwa placówki w programie (najpóźniej 15 listopada).
  2. Poczekać (do 5 dni roboczych) na e-mail z plikiem PDF niezbędnym do oficjalnego zgłoszenia.
  3. Otrzymany plik PDF wydrukować, uzupełnić o zaznaczenia wszystkich wymaganych zgód oraz własnoręczne podpisy Zwierzchnika Placówki i Koordynatora Członkostwa, zapakować do koperty i wysłać pod wskazany adres.
  4. Dopilnować opłacenia faktury pro forma za „Kompendium Odysei Umysłu 2021-2022” (690 zł) – przesłanej równolegle ze wspomnianym plikiem PDF. Prosimy o płatność na rachunek podany na fakturze, w terminie na niej określonym, w tytule przelewu wpisując numer faktury.
  5. Jeśli w wirtualnej deklaracji zaznaczono, że oprócz faktury pro forma potrzebna jest dodatkowo faktura VAT (dla celów księgowych), doślemy ją drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty.

Dziękujemy