Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

Jak zarejestrować Członkostwo?

Aby zarejestrować Członkostwo placówki w Odysei Umysłu 2020-2021, należy:

  1. Wypełnić formularz w systemie Odyseja Online.
  2. Wydrukować poprawnie wypełniony formularz (zgodnie z instrukcjami podawanymi przez system).
  3. Przekazać wydruk do pisemnej akceptacji Zwierzchnikowi Członkostwa.
  4. Podpisany i podstemplowany przez Zwierzchnika formularz wysłać listem poleconym na podany adres.
  5. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną faktury VAT, dokonać opłaty rejestracyjnej w kwocie 690 złotych – na konto i w terminie podanych na fakturze, tytułem: wpisując numer faktury.
  6. Termin rejestracji Członkostwa mija 1 grudnia 2020 roku.

Na skróty

Uczniowie
Jak wygląda konkurs
Gdzie już są Odyseusze
Tegoroczne zadania
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Trenerzy
Konkursy 2020-2021
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów

Dziękujemy