Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

„Od momentu przyjazdu na konkurs wszystko mnie zaskakiwało – począwszy od fantastycznego przyjęcia każdej drużyny i życzliwości ludzi, którzy tam przyjechali, a skończywszy na doskonałej organizacji.”

Patryk Seweryn – uczestnik

Co trzeba wiedzieć o Problemach Długoterminowych i Stylu?

  1. Problemy Długoterminowe odwołują się do szerokiego spektrum zainteresowań – w umiejętny sposób łącząc w różnych proporcjach elementy teorii i praktyki, nauk społecznych i nauk przyrodniczych, techniki i sztuki, humanistyki i technologii.
  2. Proces tworzenia rozwiązania Problemu Długoterminowego to praca metodą projektu. Uczestnicy rozwijają umiejętności wnikliwej analizy zadania i szukania różnych możliwości jego rozwiązania; myślenia krytycznego i podejmowania decyzji; łączenia i praktycznego zastosowania wiedzy z różnych dziedzin; komunikacji i pracy w zespole; perspektywicznego planowania i zarządzania czasem oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych.
  3. W treści każdego Problemu opisano, na czym polega sedno zadania, zdefiniowano ograniczenia – czyli co drużyna musi, a czego jej nie wolno – jak również określono, co i według jakich kryteriów będzie oceniane.
  4. Drużyna może uczynić rozwiązanie Problemu Długoterminowego ciekawszym i bardziej atrakcyjnym, dodając do niego kilka elementów, które sama wskaże sędziom do oceny. W ten sposób zespół może wykorzystać swoje atuty, nadać rozwiązaniu własny Styl i zdobyć dodatkowe punkty. Definiowanie elementów Stylu jako część konkursu rozwija umiejętność identyfikacji i nazywania zalet pomysłów oraz talentów – własnych i cudzych – a także zachęca do dbałości o szczegóły oraz angażowania się „ponad wymagane minimum”.
  5. Rozwiązując Problem, drużyna musi pamiętać o: (1) ogólnych zasadach programu zawartych w Przewodniku Odysei Umysłu, (2) uściśleniach treści zadania i (3) przygotowaniu na konkurs wymaganych formularzy.

 

Typy Problemów Długoterminowych

Co roku publikowanych jest pięć nowych Problemów Długoterminowych z pięciu generalnych kategorii:

 

Problem 1: mechanika pojazdów.
Drużyny projektują i budują małe bądź duże pojazdy mechaniczne, wykonujące określone zadania.
[ Aktualny Problem – streszczenie ] [ Przykładowy Problem – pełna treść ]

 

Problem 2: technika na scenie.
Drużyny wplatają maszyny i urządzenia własnej konstrukcji w autorskie przedstawienia na zadany temat.
[ Aktualny Problem – streszczenie ] [ Przykładowy Problem – pełna treść ]

 

Problem 3: reinterpretacja klasyki.
Drużyny tworzą oryginalne spektakle teatralne w oparciu o własną interpretację klasyki światowej kultury i sztuki.
[ Aktualny Problem – streszczenie ] [ Przykładowy Problem – pełna treść ]

 

Problem 4: struktura z drewna balsa.
Drużyny konstruują struktury z drewna balsa i kleju – i poddają je próbie utrzymania jak największego ciężaru.
[ Aktualny Problem – streszczenie ] [ Przykładowy Problem – pełna treść ]

 

Problem 5: teatralnie i z humorem.
Drużyny przygotowują humorystyczne przedstawienia teatralne na określony, z reguły abstrakcyjny temat.
[ Aktualny Problem – streszczenie ] [ Przykładowy Problem – pełna treść ]

Na skróty

Trenerzy
Konkursy w roku 2017-2018
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Partnerzy & Sympatycy
Przekaż darowiznę
Czym jest Odyseja Umysłu
Jak wygląda konkurs
Odyseja w Polsce

Dziękujemy